Thông tin giỏ hàng

Tổng tiền 0 đ
LOA KÉO ĐIỆN JA - 888PRO
CÔNG SUẤT: 2000W
MAIN: TD - 6002
VANG: X-333
BASS 40cm x 2
TREBLE 650 X 2
MICRO JA U-666S (2Micro)
ĐIỆN ÁP: 220V - 50Hz
MIC BLUETOOTH + USB
OPTICAL + COAXIAL