Thông tin giỏ hàng

Tổng tiền 0 đ
LOA KÉO ĐIỆN JA - 8800
CÔNG SUẤT: 1600W
MAIN: PA 500
VANG: FX-999S
BASS 40cm x 2
TREBLE 450 X 2
MICRO JA U-666S (2Micro)
ĐIỆN ÁP: 220V - 50Hz
BLUETOOTH + USB
OPTICAL + COAXIAL